Tag Archives: ท่องเที่ยววิถีไหม่

เทคนิคการเลือกที่พักสำหรับท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่

เที่ยววิถีใหม่

เมื่อกล่าวถึงท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่หลายคนจะมีความรู้สึกว่ายุ่งยาก เพราะมีข้อควรปฏิบัติอยู่หลายข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อโรคระบาดโควิด -19 สำหรับท่านที่ต้องการไปท่องเที่ยววันนี้เรามีเทคนิคสำหรับการเลือกห้องพักที่ปลอดภัยมาฝากดังนี้

1.มีการฆ่าเชื้อ

การทำความสะอาดในช่วงโรคระบาดโควิด-19 นี้ นอกจากจะต้องทำความสะอาดตามปกติแล้ว ห้องพักจะต้องมีการพ่นสารฆ่าเชื้อโรคหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วด้วย เพราะการทำความสะอาดแบบปกติไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจะต้องมีการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ ภายในห้องพักด้วย

2.มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพัก

การวัดอุณหภูมิร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นการวัดผลที่ไม่ได้แม่นยำมากนัก แต่ว่าที่พักทุกแห่งควรมีการวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้ามาห้องพักก่อนทุกคน เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไม่ให้เข้าไปแพร่เชื้อภายในโรงแรมที่พักได้

3.พนักงานมีการใส่อุปกรณ์ป้องกัน

พนักงานทุกคนที่ทำงานและดูแลให้บริการผู้ที่มาเข้าพักจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาอนามัย หน้ากากพลาสติก ตลอดเวลาที่ให้บริการกับลูกค้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งจากร่างกายไปสู่ผู้อื่นนั่นเอง

จะเห็นว่าการเลือกห้องพักและโรงแรมสำหรับพักผ่อนสำหรับท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่จะต้องเน้นด้านความปลอดภัยและการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง อย่าตัดสินใจเลือกเพียงแค่ราคาห้องพักถูกเท่านั้น แต่ให้เลือกที่คุณภาพและความสะอาดเป็นหลัก