ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สุขภาพดีสร้างได้กับเทคนิคการเลือกซื้ออาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ปัจจุบันนี้อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันถึงแม้จะมีปริมาณที่มาก แต่บางครั้งสารอาหารที่ได้รับกลับไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ ทำให้เรารู้สึกไม่สดชื่นหรือระบบการทำงานบางอย่างของร่างกายเกิดความผิดปกติ ดังนั้นการกินอาหารเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มสารอาหารของร่างกายให้ครบถ้วนจึงเป็นทางเลือกที่หลายคนเพื่อสุขภาพดีสร้างได้ ซึ่งวันนี้เรามีเทคนิคการเลือกซื้ออาหารเสริมที่มีคุณภาพมาฝากกันดังนี้

1.ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันนี้มีผู้ที่ทำการผลิตอาหารเสรมออกมาเป็นจำนวนมาก ในการเลือกซื้ออาหารเสริมควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานทั้งจากภายในประเทศอย่าง อย.หรือจากต่างประเทศทั้งคู่

2.มีฉลากชัดเจน

อาหารเสริมที่ดีที่ทำให้สุขภาพดีสร้างได้จะต้องมีการบอกส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหารเสริมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภครู้ถึงส่วนประกอบในอาหารเสริมว่าอะไรบ้าง มีสารที่ก่อให้เกิดอาหารแพ้ต่อผู้ที่ต้องการรับประทานหรือไม่

3.ราคา

อาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงเสมอไป เพราะบางครั้งอาหารเสริมที่มีราคาสูงอาจจะเป็นเพราะค่าโฆษณาที่ทำให้สินค้ามีราคาสูง ดังนั้นในการเลือกควรดูส่วนประกอบ ปริมาณและลักษณะของสารอาหารที่อยู่ในอาหารเสริมว่ามีมากหรือน้อย คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปหรือไม่

จะเห็นว่าสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการกินอาหารเสริมจริง แต่คุณก็ต้องรู้จักวิธีการเลือกอาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพมากินด้วย ถึงจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น  หากคุณกินอาหารเสริมแล้วก็ต้องกินอาหารมื้อหลักควบคู่ไปด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาว